250 til fyraftensmøde

250 til arbejdsmiljømøde

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har indgået en trepartsaftale om »Virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde«. De ny regler træder i kraft 1. oktober 2010. Det har ført til en række velbesøgte møder rundt om i landet i LO-regi.

Når møderækken er slut har omkring 900 sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter været til disse møder. Alene i Aalborg havde LO samlet 250 interesserede i Vejgaardhallen.

Arbejdsmiljø de tre

Her var indlederne Ejner K. Holst, LO sekretær og Henning Jørgensen, professor fra CARMA, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet og LO-formand Anna Kirsten Olesen, Aalborg samt Anne Grethe Sveistrup, faglig sekretær, FOA Aalborg.

Professor Henning Jørgensen redegjorde for baggrunden for arbejdsmiljøreformen, nemlig den kendsgerning, at 65 mia. kr. er det samfundsmæssige tab på et dårligt arbejdsmiljø pr. år.

De unge har den største ulykkesfrekvens. Hver tredie ulykke er unge.

Jo flere og jo længere tid folk bliver ramt, jo flere penge skal vi betale.

Der er 17.000 arbejdsbetingede lidelser om året og 50.000 arbejdsulykker. Stress og psykisk arbejdsmiljø kan gøres op i 55 mia. kr.

Hvert 3. Minut dør en arbejdstager af dårligt arbejdsmiljø i EU. 74.000 af dødsfaldene skyldes farlige stoffer.

Henning Jørgensen gav et godt indblik i, hvordan samfundet har udviklet sig fra industriproduktion til andre former for produktion, der stiller nye krav til fagbevægelsen og ikke mindst til arbejdsmiljøet.


Ejner K. Holst, LO-sekretær var glædeligt overrasket over det store fremmøde af tillidsvalgte. -Det er virkelig flot. I prioriterer at komme her for jeres kollegers og jeres egen skyld. Det giver respekt.

Resultatet af vores forhandlinger om arbejdsmiljøsamarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet er lykkedes, og det er godkendt i LOs hovedbestyrelse.

Nu skal vi have det beskrevet i bekendtgørelser og vejledninger.

Det bliver bedre og sjovere at være sikkerhedsrepræsentant fra 1. Oktober. Men ikke lettere. Til gengæld skulle vi gerne få mere trivsel og mere sikre arbejdspladser.

Vi er tidligt ude, for vi vil gerne have, at I er på forkant, så I kan synge for i virksomhederne. I får nogle værktøjer, så arbejdsmiljøet bliver bedre på jeres arbejdsplads.

De nye regler handler om at få en løbende supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Organisering af virksomhedens arbejdsmiljøorganisation. Ny aftalemulighed, hvor flere virksomheder har en fælles arbejdsmiljøorganisation samt virksomhedernes årlige tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet.


Det er nødvendigt for vi har 50.000 arbejdsulykker om året. Ud af dem er der 44, der dør. Vi har 17.000 arbejdsbetingede lidelser pr. år. Det er svineri med arbejdskraft.

Sundhedsskadelige påvirkninger stiger. Arbejdsrelateret vold og mobning stiger. Stress og det dårlige psykiske arbejdsmiljø vokser. Sygefraværet koster 37 mia. kr. pr. år.

Derfor skal arbejdsmiljøet have et løft

Samarbejdet skal styrkes på både små og store arbejdspladser

Derfor skal vi have mere uddannelse og arbejdsmiljøet skal tænkes ind i kernen af arbejdet ved hjælp af dygtige sikkerhedsrepræsentanter, der skal have en højere status.


Fagbevægelsen er sat i verden for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår. Men forudsætningen er, at vi overlever på arbejdspladsen.

De fleste virksomheder er under 10 medarbejdere. Dem skal vi også have med.

Det bliver svært, men nu skaber vi nogle rammer. Vi er enige med arbejdsgiverne i, at det er det, vi vil.


Anne-Grethe Sveistrup, formand for FOA Aalborgs arbejdsmiljøudvalg redegjorde for, hvordan FOA Aalborg fokuserer på arbejdsmiljøet.


FOA vedtog på sin kongres nogle agenda-mål om arbejdsmiljøet.

Dem har vi har arbejdet videre på i FOA Aalborg.


Vi skal være synlige og dagsordensættende i arbejdsmiljøet

Vi skal kortlægge medlemmernes arbejdsmiljø, så vi lave strategiske mål

Vi skal foretage analyser af medlemmernes mening om arbejdsmiljø.

Vi skal synliggøre arbejdsmiljørepræsentanten som en styrket medspiller og skabe et grundlag for at tillidsvalgte og ledelse har viden om arbejdsmiljø.

Vi skal supplere lovgivningen gennem aftaler.

Arbejdet skal tilrettelægges, så den enkelte ikke udsættes for sundhedsskadelige belastninger og at arbejdsgiveren holdes ansvarlig.

Vi skal sikre, at flere fysiske og psykiske arbejdsskader anerkendes. Det skal ske igennem påvirkning af lovgivningen.

Vi skal sikre, at arbejdspladserne er opmærksomme på den strategiske betydning af APV som værktøj til forbedring af arbejdsmiljøet, og bruge det aktivt på arbejdspladserne.

APVer skal ikke udfyldes med venstre hånd.

Vi skal sikre os, at alle omkring arbejdsmiljøet har den fornødne viden om uddannelse i sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål.

Anne-Grethe gav også gode bud på, hvordan man når målene.

Er du OK Logo