Her er LO Aalborg repræsenteret

Steder:

Formål:

AALBORG ERHVERVSRÅD

Anna Kirsten Olesen
LO-Aalborg

Jan Gregersen
Metal

Indflydelse på Aalborg kommunes erhvervspolitik. Mulighed for at sikre arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, både efter- og videreuddannelse, samt ungdomsuddannelser.

REBILD ERHVERVSRÅD

Morten Lem
LOkal Rebild

Indflydelse på Rebild kommunes erhvervspolitik. Mulighed for at sikre arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, både efter- og videreuddannelse, samt ungdomsuddannelser.

JAMMERBUGT ERHVERVSRÅD

Frits Sørensen
LOkal Jammerbugt

Jesper Clausen
Metal / A-kasseudvalget

Indflydelse på Jammerbugt kommunes erhvervspolitik. Mulighed for at sikre arbejdspladser, uddannelsesmuligheder, både efter- og videreuddannelse, samt ungdomsuddannelser.

RAR

Lars Christensen, 3F
Kim Jacobsen, FOA
Charlotte Enevoldsen, SL
Mette Lyndgaard Pedersen, HK
Ole Madsen, Metal

Suppleanter:

Kirsten Estrup Madsen, HK
Lene Haugbølle, 3F
Aase Quist, FOA
Esben Sloth, Metal
Cai Møller, LO Vendsyssel

LO sektionerne indstiller 5 repræsentanter og sender til LO Danmark der indstiller til Beskæftigelsesministeren.

Skal overvåge og analysere udviklingen på arbejdsmarkedet

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD AALBORG:

Kim Jacobsen, FOA
Mette Lyndgaard Pedersen, HK
Dan Oxholm, 3F

A-kasserepræsentant:

Jesper F. Clausen, Metal

Suppleanter:
Pia Pedersen, FOA

Repræsentanter indstilles lokalt. Kommunen udpeger medlemmer og suppleanter.

De lokale Beskæftigelsesudvalg er koblet op på Jobcentrene og er rådgivende.

LO er med til at træffe beslutninger om udvikling og indsatsen med at skaffe flere i uddannelse og arbejde.

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD JAMMERBUGT:

Mette Lyndgaard Pedersen, HK
René Rosenkrans, 3F
Kim Jacobsen, FOA
??, HKKF

A-kasserepræsentant:

Jesper F. Clausen, Metal Aalborg

Suppleanter:

Pia Pedersen, FOA
Frits Sørensen, 3F

Repræsentanter indstilles lokalt. Kommunen udpeger medlemmer og suppleanter.

De lokale Beskæftigelsesudvalg er koblet op på Jobcentrene og er rådgivende.

LO er med til at træffe beslutninger om udvikling og indsatsen med at skaffe flere i uddannelse og arbejde.

LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD REBILD:

Kim Jacobsen, FOA

A-kasserepræsentant:

Jesper F. Clausen, Metal Aalborg

Suppleanter:

Mette Lyndgaard Pedersen, HK
Anne Grethe Sveistrup, FOA
Allan Busk, 3F

Repræsentanter indstilles lokalt. Kommunen udpeger medlemmer og suppleanter.

De lokale Beskæftigelsesudvalg er koblet op på Jobcentrene og er rådgivende.

LO er med til at træffe beslutninger om udvikling og indsatsen med at skaffe flere i uddannelse og arbejde.

AALBORG KOMMUNES FERIEFOND

Susanne Thorsø, HK
Annette Brix Ottosen, FOA
Henrik Nøhr Nielsen, Blik og rør
Ulla Carlsen, 3F

Suppleanter:

Bernadeta Thrysøe, 3F

Sikre, at det er repræsentanter for LO organisationerne, der varetager de ansatte ved Aalborg kommunes interesser.

Aalborg kommunes HovedMed.Udvalg

Lars Øberg, SL
Susanne Thorsø, HK
Ulla Carlsen, 3F
Henrik Flyvbjerg, SL
Annette Ottosen, FOA
Vibeke Elise Jensen, FOA

Suppleanter:

Kenn Kragh, Dansk Elforbund
Susanne Hansen, FOA
Gitte Steffensen, 3F
Per Pallisgaard Støve, HK
Henrik Flyvbjerg, SL
Michael Claesen, FOA

Sikre, at det er repræsentanter for LO-organisationerne, der varetager de ansatte ved Aalborg kommunes interesser.

Medarbejderindflydelsen i Aalborg Kommune.

LO indkalder de faglige organisationer til møde, når der skal ske udpegning til HMU.

AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kristian Gaardsøe, FOA Aalborg

Synliggøre, at LO ikke kun er overenskomster. At LO medlemmer får mulighed for at opleve kultur.

AALBORG PRODUKTIONS SKOLE

Jan Christiansen, Metal Aalborg
Lars Gaardbo, 3F

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges fortsatte muligheder.
Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemskab i en fagforening.

REBILD PRODUKTIONSSKOLE

Lars Wachmann, LOkal Rebild

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges fortsatte muligheder.
Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemskab i en fagforening.

JAMMERBUGT PRODUKTIONSSKOLE

Frits Sørensen, LOkal Jammerbugt

Lille Vildmose Produktionsskole

Dan Oxholm, 3F
Martin Nielsen, 3F

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges fortsatte muligheder.
Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemskab i en fagforening.
 

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges fortsatte muligheder.
Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemsskab i en fagforening.

AALBORG UNGDOMSSKOLE

Anders Holm Blaabjerg, 3F

Suppleant:

Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges fortsatte muligheder.
Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemskab i en fagforening.

REBILD UNGDOMSSKOLE

Kasper O. Johansen, LOkal Rebild

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges fortsatte muligheder.
Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemskab i en fagforening.

JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE

Henrik M. Christensen, Metal

Suppleant:

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges fortsatte muligheder.
Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemskab i en fagforening.

AALBORG KOMMUNES UDDANNELSESRÅD

Peter Thyregod, TL

Suppleant:
Ivan Ziegler, TL

Sammen med andre interessenter være med til at præge, hvad der gør Aalborg til en god uddannelseskommune.

AALBORG KOMMUNES INTEGRATIONSRÅD

Lars Gaardbo 3F

Suppleant:
 

Have indflydelse, få viden om integrationsområdet. Bruge viden i vores arbejde med at få integrationen til at virke i arbejdslivet.

VUC Nordjyllands bestyrelse:

Pia Pedersen, FOA

Almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Være med til at uddannelsesudvikle og kvalitetssikre uddannelse til LO medlemmer.

VUC NORDJYLLAND, LOKALRÅD AALBORG

Lars Gaardbo, 3F
Suppleant:
Tommy Nielsen, 3F

Almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Være med til at uddannelsesudvikle og kvalitetssikre uddannelse til LO medlemmer.

At unge får et godt tilbud. Give viden om de unges muligheder.

Gøre opmærksom på vigtigheden af uddannelse og medlemsskab af fagforening.

FOUNTAIN HOUSE, KILDEHUSET

Kenneth Kirkeby Jensen, 3F

Være med til at bane vejen for at sindslidende kan få et overgangsarbejde – få en mening i livet. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen, Psykiatrien i Region Nord, arbejdsmarkedets parter

VÆKSTFORUM

Jan. O. Gregersen, Metal

Suppleant:

Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg

Samlende forum af erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder for at styrke den regionale erhvervsudvikling.

Erhvervsudvikling i Nordjylland, bl.a ud fra EU programmer

VÆKSTHUS NORDJYLLAND

Udpeget af Vækstforum

Globaliseringsrådet

Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg

TECH COLLEGE:

Allan Winfeld, 3F
Jens Kristian Andersen, DEF
Jan Gregersen, Metal
Kurt Frederiksen, 3F
Anna Kirsten Olesen, Aalborg Byråd

LO udpeger ikke – det gør den enkelte fagforening.

Ud fra Tech College vedtægter.

AALBORG HANDELSSKOLE:

Mette Lyndgaard Pedersen, HK

LO Aalborg udpeger ikke – det gør HK.

Ud fra Handelsskolens vedtægter.

AMU CENTER NORDJYLLAND:

Allan Busk, 3F
Kim Jacobsen, FOA

Varetager uddannelse, efteruddannelse og kurser indenfor voksen- og efteruddannelsesområderne (AMU) samt inde for erhvervsuddannelserne (EUD)

LO udpeger ikke – det gør FOA og 3F.

VEU CENTRE:

Allan Busk, 3F
Vacant, HK
Karsten Nielsen, Metal

SOSU NORD:

Bestyrelsen:

Kristian Gaardsøe, FOA
Birger Thomsen, FOA

Uddannelse af Social- og Sundhedsmedhjælpere, assistenter, samt PAU. Også videre- og efteruddannelse på SOSU og pædagogområdet.

LO udpeger ikke – det gør FOA

AOF Aalborg Bestyrelse

Kim Jacobsen, FOA
Tage Nielsen, Metal Aalborg

LO Aalborg er sammen med Socialdemokratiet ejer/grundorganisation for AOF Nord. LO vælger 6 medlemmer til AOF’s repræsentantskab, hvoraf der vælges 2 til AOF Nords bestyrelse og 2 til daghøjskolens bestyrelse.

Formålet med AOF’s aktiviteter er, at lave folkeoplysning i ordet bredeste forstand, herunder specielt i forhold til dem der har størst behov. De vigtigste målgrupper er pt. ledige, kortuddannede i beskæftigelse, sygedagpengemodtager og andre syge, folk der har læse-staveproblemer, folk der skal lære dansk som andet sprog og tillidsmandsuddannelse.AOF AALBORG DAGHØJSKOLE

Anna Kirsten Olesen, LO-Aalborg
Lars Gaardbo, 3F

LO Aalborg er sammen med Socialdemokratiet ejer/grundorganisation for AOF Nord. LO vælger 6 medlemmer til AOF’s repræsentantskab, hvoraf der vælges 2 til AOF Nords bestyrelse og 2 til daghøjskolens bestyrelse.

Formålet med AOF’s aktiviteter er, at lave folkeoplysning i ordet bredeste forstand, herunder specielt i forhold til dem der har størst behov. De vigtigste målgrupper er pt. ledige, kortuddannede i beskæftigelse, sygedagpengemodtager og andre syge, folk der har læse-staveproblemer, folk der skal
lære dansk som andet sprog og tillidsmandsuddannelse.


AOF Aalborg Repræsentantskab

Anna Kirsten Olesen, LO-Aalborg
Henrik Riise, Metal
Kim Jacobsen, FOA
Lars Gaardbo, 3F
Susanne Thorsø, HK Nordjylland
Vacant

LO Aalborg er sammen med Socialdemokratiet ejer/grundorganisation for AOF Nord. LO vælger 6 medlemmer til AOF’s repræsentantskab, hvoraf der vælges 2 til AOF Nords bestyrelse og 2 til daghøjskolens bestyrelse.

Formålet med AOF’s aktiviteter er, at lave folkeoplysning i ordet bredeste forstand, herunder specielt i forhold til dem der har størst behov. De vigtigste målgrupper er pt. ledige, kortuddannede i beskæftigelse, sygedagpengemodtager og andre syge, folk der har læse-staveproblemer, folk der skal lære dansk som andet sprog og tillidsmandsuddannelse.

AALBORG KRISECENTER

Mona Ladegaard, SL

Møde kvinder, der har brug for omsorg, råd og vejledning.

HÅNDVÆRKERHUSET

Thomas Christensen, Blik & Rør

Holde fast i og vise håndværksmæssige traditioner.

Renovationsvæsenets Brugerråd

Claus Pedersen, 3F
John Guldbæk, Serviceforbundet

Fælles interesse og gensidig orientering om, hvad der foregår politisk i Aalborg kommune.

SOCIALDEMOKRATIETS FÆLLESLEDELSE

Torben Knudsen, Serviceforbundet
Jan O. Gregersen, Metal

Fælles interesse og gensidig orientering om, hvad der foregår politisk i Aalborg kommune.

TV2 NORD REPRÆSENTANTSKAB

Torben Knudsen,Serviceforbundet
Mette Lyndgaard Pedersen, HK

Suppleant:

Jan Gregersen, Metal
Peter Thyregod, TL

Sikre den rette kvalitet og indhold på programsiden.

Være med til at vælge bestyrelsen for TV2 Nord.

Aalborg Medieselskab

Bo Jørgensen, AOF
Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg
Kristian Gaardsøe, FOA
Jan Gregersen, Metal Aalborg
Mette Lyndgaard Pedersen, HK
Arne Nielsen, 3F

Sikre den rette kvalitet og indhold. Synliggøre LO holdninger

International House, styregruppen

Anna Kirsten Olesen, LO Aalborg

Den Sociale Ankestyrelse.

Per Pallisgaard Støve, HK
Kenn Andreasen, FOA
Mette Vestenbæk, 3F

 

Er du OK Logo