Genetabler retssikkerheden - læserbrev af Anna Kirsten Olesen, formand

Skrevet af Ketty Abrahamsen - 2017-08-21 11:15:00

I 2013 trådte førtidspensionsreformen i kraft med intentionen om at skabe et rummeligt arbejdsmarked, hvor flere borgere ville få muligheden for at realisere deres ønsker om et aktivt arbejdsliv og dermed være en del af fællesskabet. Det er for mig svært at være uenig i aftaleparternes intention bag førtidspensionsreformen, men det står efterhånden meget klart, at lovgivningen ikke skaber rammer, der sætter fokus på at udvikle den enkeltes arbejdsstyrke og ressourcer, og dermed muligheden for ønsket om at blive en del af arbejdsmarkedet. Som det er blevet problematiseret flere gange, og senest i Ugebrevet A4 d. 14. august er lovgivningen indrettet på en sådan måde, at det er op til kommunerne og ankestyrelsen at fortolke den og fastsætte, hvornår det er indlysende, at den pågældende persons arbejdsevne ikke kan forbedres så meget, så de kan indgå på arbejdsmarkedet, samt hvor meget der skal til for at kunne dokumentere denne påstand.

Det er ikke i orden! Og vi har efterhånden set alt for mange eksempler på, at borgerne ikke har den nødvendige retssikkerhed, når de bliver fastholdt i systemet på trods af, at de har deltaget i kommunens ressourceforløb, utallige arbejdsprøvninger, og at sundsfagligt personale har vurderet, at der ikke er en arbejdsevne, der er realistisk til at kunne bruges på arbejdsmarkedet.

Derfor er det på tide, at vi tager debatten og begynder at arbejde på at bruge vores indflydelse i forsøget på at få ændret lovgivningen på en måde, hvor vi kan indfri intentionerne bag førtidspensionsreformen samtidig med, at der bliver genetableret en retssikkerhed for borgerne om, hvornår grænsen er nået. For der må og skal sættes grænser for, hvad vi udsætter borgerne for i forsøget udvikle borgernes arbejdsevne.

Derfor glæder det også LO Aalborg, at kommunalpolitikere, der har ansvaret for beskæftigelsesområdet i landets seks største kommuner i starten af ugen har rettet henvendelse til, beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, med en kraftig opfordring til at få ændret lovgivningen, så der sker en opblødning og klargøring af reglerne. Et brev, der nu ser ud til at have haft en effekt, da beskæftigelsesministeren nu har udtalt at han er klar til at se på reformen, efter en evaluering af den, udkommer ved årsskiftet.

Vi skal have tilliden og forståelsen for hinanden som mennesker tilbage på sporet. Det enkelte menneske før systemet – om jeg må be’.

Er du OK Logo